Legutko, G. (2022). Problemy z edycją krytyczną „Pamiętnika” Wacława Sieroszewskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 21(1), 65–71. https://doi.org/10.12775/SE.2022.0006