Zawiszewska, A. (2022). Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej w badaniach nad dziejami polskiego ruchu kobiecego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 21(1), 47–53. https://doi.org/10.12775/SE.2022.0004