o Autorach, I. (2021). Informacje o Autorach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 195–198. Pobrano z https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/36582