Tomaszewski, F. (2021). Książka religijna w czasach doktrynalnego materializmu. Przypadek „Pamiętnika wiejskiego proboszcza” Georges’a Bernanosa. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 173–185. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0026