Głębicka, E. (2021). „Myśli o państwie” i „Kilka myśli, co nienowe”. Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 153–172. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0025