Budnik, M. (2021). Ucieczka Słonimskich w 1939 roku: nieznany diariusz Janiny Konarskiej . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 131–151. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0024