Goniewicz, J. (2021). „Dęby” – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 93–106. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0022