Wiśniewska-Grabarczyk, A. (2021). Archiwalia „pionierskiego” okresu powojennej cenzury. Literatura w poufnych biuletynach urzędu cenzury (1945–1951) . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 51–62. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0019