Budrowska, K., Gardocki, W., & Kościewicz, K. (2021). Wstęp. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 5–6. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0030