Uljasz, A. (2021). Polemika z artykułem Elżbiety Zarych. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 20(2), 193–194. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0029