Hałaczkiewicz, J. (2021). Edytorstwo dla małych ojczyzn. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 19(1), 161–164. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0014