Bizior-Dombrowska, M., & Woźniak, M. (2021). „Zabawa w powieść” – „Wspomnienia” Barbary Czerwijowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 19(1), 119–133. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0012