Zwolińska, A. (2021). Warianty tekstu autorskiego a decyzje edytora. O edycji krytycznej dzieł Marii Konopnickiej (1915) Jana Czubka po ponad stu latach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 19(1), 77–82. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0007