Danek, D. (2021). Myślnik i subtelności znaczeniowe w pisarstwie Elizy Orzeszkowej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 19(1), 68–76. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0006