Winek, T. (2021). Założenia edytorskie i terminologia filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego im. Jana Kochanowskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 19(1), 19–25. https://doi.org/10.12775/SE.2021.0002