Poprawa, M. (2021). Typografia w służbie propagandy. Wizualne i perswazyjne aspekty druków ulotnych z lat 1918–1939. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 18(2), 175–201. https://doi.org/10.12775/SE.2020.00038