Wróblewski, M. (2021). Wypracowania szkolne (1945–1946) o tematyce wojennej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 18(2), 159–174. https://doi.org/10.12775/SE.2020.00037