Obremski, K. (2020). „Bez edycji nie ma ani historii literatury, ani nawet pisarzy". Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 17(1), 247–252. https://doi.org/10.12775/SE.2020.00018