Wolski, M. (2020). Wielkie roboty a sprawa polska. Analiza polskich wydań komiksów o Transformerach w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 17(1), 161–172. https://doi.org/10.12775/SE.2020.00013