Zarych, E. (2020). Leśmianowski Orient w typografii i ilustracji "Ali Baby i czterdziestu zbójców". Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 17(1), 53–74. https://doi.org/10.12775/SE.2020.0005