Kacprzak, M. M. (2020). Z dziejów wydania pomnikowego "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 17(1), 35–51. https://doi.org/10.12775/SE.2020.0004