Radowska-Lisak, M. (2020). Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 16(2), 133–144. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0034