Choroszy, J. A. (2020). Intymistyka Stanisława Vincenza w perspektywie tekstologiczno-edytorskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 16(2), 87–95. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0028