Zieliński, J. (2020). Intuicja badacza. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 16(2), 6–9. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0020