Winek, T. (2019). Dziewiętnastowieczne pytania i deklaracje dotyczące wydawania listów. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 15(1), 149–161. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0015