Kuniczuk-Trzcinowicz, A. (2019). „Co ludziom powiedzieć?” – listy Heleny Wołodkowiczowej jako kreacja graficzna i słowna. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 15(1), 123–129. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0012