Sztachelska, J. (2019). Prywatne i publiczne. Sienkiewiczowskie korespondencje podróżnicze z perspektywy edytora i historyka literatury. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 15(1), 101–110. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0010