Więckiewicz, A. (2019). Od codziennych praktyk piśmiennych do teorii introspekcji. Nieznane dzienniki Juliana Ochorowicza. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 15(1), 81–88. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0008