Gruchała, J. S. (2019). Edytor między prawem a sumieniem. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 15(1), 7–16. https://doi.org/10.12775/SE.2019.0001