Markuszewska, A. (2019). Wstęp. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 15(1), 5–6. https://doi.org/10.12775/28070