Andrysiak, E. (2013). Edycje „Pamjatnoj Knižki Kališskoj Gubernii” jako przykład rosyjskiej produkcji wydawniczej w dawnym Królestwie Polskim. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 4(1), 81–87. https://doi.org/10.12775/SE.2013.0010