Poniatowska, I. (2013). Reklamy w wydaniach polskich powieści popularnych o tematyce współczesnej drugiej połowy XIX wieku. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 4(1), 19–23. https://doi.org/10.12775/SE.2013.002