Bednarek, B. (2019). Liryki z czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych – z ustaleń edytora. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 14(2), 41–51. https://doi.org/10.12775/SE.2018.0019