Grzymała, K. (2019). Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia z przekładu. Rekonesans edytorski. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 14(2), 33–39. https://doi.org/10.12775/SE.2018.0018