Jakubėnas, R. (2019). Wileńska poezja okolicznościowa doby stanisławowskiej. Od projektu antologii do problemów edycji. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 14(2), 17–26. https://doi.org/10.12775/SE.2018.0016