Winek, T. (2018). Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 13(1), 35. https://doi.org/10.12775/SE.2018.0004