Winek, T. (2018). Pan Tadeusz z przypisami. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 12(2), 79–87. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0022