Dorosz, B. (2017). Halina Wierzyńska – o podróżach wojennych i emigracyjnych. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 11(1), 193–221. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0013