Budrewicz, T. (2017). Od chłopa do narodu. O autografie Pana Balcera w Brazylii. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 11(1), 125–134. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0009