Modzelewska, E. (2017). Podróż do Ameryki majora Józefa Hordyńskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 11(1), 113–123. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0008