Gabryś-Sławińska, M. (2017). Podróżopisarstwo na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918–1924. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 11(1), 99–111. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0007