Kowalski, G. (2017). Dolinami rzek Zygmunta Glogera z perspektywy edytorskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 11(1), 31–44. https://doi.org/10.12775/SE.2017.0002