., . (2017). Informacje o Autorach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 10(2), 149–152. https://doi.org/10.12775/13404