Kelly, S., & Gregory, T. (2017). Typografia w relacji człowiek–komputer. Kognitywne i estetyczne implikacje wyboru i sposobu prezentacji kroju fontów. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 10(2), 125–132. https://doi.org/10.12775/SE.2016.026