Bierkowski, T. (2017). O redefinicji typografii oraz nowej metodologii tworzenia komunikatów typograficznych. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 10(2), 33–40. https://doi.org/10.12775/SE.2016.017