Śliwińska, M. M. (2016). Witkacy i inni. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 9(1), 133–135. https://doi.org/10.12775/11058