Pawlak, P. (2016). Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ogólna podstawa krytyki poglądów Koła Wiedeńskiego i pokrewnych (Zarzut błędnego koła). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 9(1), 69–102. https://doi.org/10.12775/SE.2016.008