Sztaba, W. (2016). Portret Józefa Sułkowskiego na ścianie pokoju Witkacego w Zakopanem. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 9(1), 49–56. https://doi.org/10.12775/SE.2016.006