Dombrowski, M. (2016). „Nauki ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – problemy tekstologiczno-edytorskie. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 9(1), 21–25. https://doi.org/10.12775/SE.2016.003