Pawlak, T. (2016). Czyściec edytora. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, 9(1), 15–20. https://doi.org/10.12775/SE.2016.002